Video reference


Naše tvorba se soustřeďuje nejvíce na video prezentace firem, reklamní spoty a svatební videa.

Naše služby využily další společností jako například (bez video náhledu):

Výběr z osobní filmové sbírky, které se zúčastnily soutěží a festivalů v České republice.

  • Project - hraný nezávislý film (celostatní soutěž PAF Praha 1. místo)
  • Přízrak - hraný nezávislý film (kraj. soutěž Kroměříž 2. místo)
  • Pohádkové BeBe - reklamní spot (celostátní soutěž Opavia)

Zhlédnutím těchto dokumentů, reklamních spotu a prezentací si můžete udělat úsudek o úrovni s jakou bychom přistupovali i k Vaší finální prezentaci.